دانلود رایگان جزوه دکترا و ارشد باغبانی
دانلود رایگان جزوه دکترا و ارشد باغبانی
تهیه جزوات و ارائه مشاوره رایگان داوطلبین کنکور دکترا و ارشد باغبانی 
قالب وبلاگ
منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی دانشجویان دانشگاه تهران


www.utagri.blogfa.com

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

به روز شده در: 1 آذر 1391
آنچه در زیر درج گردیده معتبر ترین منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری اصلاح و فیزیولوژی سبزی سال 92 است.
***ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
**توجه: در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی :
قیمت جزوات الزامی دکتری سبزیکاری : ۱۶۰۰۰۰تومان


جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز
جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
جزوه میوه های معتدله دکتر راحمی شیراز
جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی تهران
جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
جزوه گل کاری نادری تهران
جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد و حسندخت دانشگاه تهران
جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
جزوه اصلاح سبزی دکتر حسندخت دانشگاه تهران

جزوه اصلاح سبزی دکتر کاشی دانشگاه تهران
فیزیولوژی سبزیجات دکتر دلشاد دانشگاه تهران

موارد الزامی که باید خودتان تهیه کنید:

کتاب اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی

کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی

کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران

کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش

کتاب سبزیکاری پیوست

کتاب تغذیه دکتر طباطبایی

جزوات مروری دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی:

قیمت جزوات مروری دکتری سبزیکاری : ۸۰۰۰۰ تومان

جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز

جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد

جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی

جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی

جزوه خلاصه کتاب پس از برداشت دکتر راحمی

جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست

جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی

***ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
**توجه: در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.

روند سفارش جزوات چگونه است و من چه کارهایی را باید انجام دهم؟

الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به شماره کارت زیر نزد بانک پارسیان واریز کنید :
6221061001215849 به نام سینا خلیلی
ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیام کوتاه کنید:
09199957726 - خلیلی
ج) پس از آن بعد از یک تا دو روز جزوات را در مکان مورد نظر تحویل بگیرید.
[ ] [ ] [ ] [ ]

 

جزوات دکتری باغبانی - گرایش سبزیکاری

جزوات دکتری باغبانی - گرایش میوه کاری

جزوات دکتری باغبانی - گرایش گلکاری

جزوات دکتری باغبانی - گرایش گیاهان دارویی

جزوات دکتری باغبانی - گرایش بیوتکنولوژی

جزوات دکتری باغبانی - گرایش فیزیولوژی پس از برداشت

[ ] [ ] [ ] [ ]
به روز شده در: 1 آذر 1391
آنچه در زیر درج گردیده معتبر ترین منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی سال 92 است.
***ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
**توجه: در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی :
قیمت جزوات الزامی دکتری گلکاری : ۱55۰۰۰۰تومان

جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز
جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه اصلاح دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
جزوه میوه های معتدله دکتر راحمی شیراز
جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی تهران
جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
جزوه گل کاری نادری تهران
جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد و حسندخت دانشگاه تهران
جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
جزوه اصلاح گل دکتر نادری دانشگاه تهران
فیزیولوژی گل دکتر صالحی دانشگاه شیراز
موارد الزامی که باید خودتان تهیه کنید:
کتاب اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب گلکاری کافی
کتاب تغذیه دکتر طباطبایی
جزوات مروری دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی:
قیمت جزوات مروری دکتری گلکاری : ۸۰۰۰۰ تومان
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه کتاب پس از برداشت دکتر راحمی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
***ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
**توجه: در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
روند سفارش جزوات چگونه است و من چه کارهایی را باید انجام دهم؟
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به شماره کارت زیر نزد بانک پارسیان واریز کنید :
6221061001215849 به نام سینا خلیلی
ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیام کوتاه کنید:
09199957726 - خلیلی
ج) پس از آن بعد از یک تا دو روز جزوات را در مکان مورد نظر تحویل بگیرید.
[ ] [ ] [ ] [ ]
 
به روز شده در:   1  آذر  1391
  
آنچه در زیر درج گردیده معتبر ترین منابع حال حاضر جهت پذیرفته شدن در کنکور ارشد باغبانی سال 92 است.
  
توجه: در صورت تهیه تکی جزوات  هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
 
هزینه جزوات:
 
الزامی: 115000 تومان
 
مروری: 55000تومان
 
مکمل: 47000 تومان
 
الزامی+ مروری(با احتساب تخفیف): 160000 تومان
 
 
*** هزینه ارسال جزوات رایگان است.
*** جزوات با پست یک روزه ارسال خواهد شد.
 
جزوات الزامی: 
 
خواندن این جزوات جهت قبولی در کنکور کارشناسی ارشد الزامی است
قیمت جزوات الزامی: 115000 تومان
  
 ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
  
  
نام درس 
مدرس 
نام دانشگاه 
سال تهیه 
کیفیت دیداری 
 1
گلکاری 
دکتر صالحی 
شیراز 
1388 
دستنویس 
 2
گلکاری 
دکتر نادری 
تهران 
1389 
تایپی 
 3
فیزیولوژی گیاهی 
دکتر مستوفی 
تهران 
1390 
تایپی 
 4
فیزیولوژی پس از برداشت 
دکتر راحمی 
شیراز 
1390 
دستنویس 
 5
ازدیاد 
دکتر زمانی 
تهران 
1387 
دستنویس 
 6
ازدیاد 
دکتر صالحی 
شیراز 
1388 
دستنویس 
 7
سبزیکاری عمومی 
دکتر دلشاد 
تهران 
1388 
دستنویس 
 9
سبزیکاری عمومی  
دکتر دلشاد و حسندخت 
تهران 
1388 
دستنویس 
 10
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
دکتر عبادی و زمانی 
تهران 
1390  
تایپی 
 11
 گرمسیری و نیمه گرمسیری 
دکتر ارشادی 
همدان 
1389  
دستنویس 
 12
مرکبات 
دکتر فتوحی 
گیلان 
1390 
تایپی و دستنویس 
 13
میوه ریز 
عبادی 
تهران 
1390 
تایپی 
 14
میوه معتدله 
دکتر راحمی 
شیراز 
1388 
دستنویس 
 15
خاکشناسی 
دکتر میرحسینی 
تهران 
1391 
تایپی 
 16
گیاه شناسی 1  
دکتر ناهید حریری 
تهران 
1385 
تایپی 
 17
گیاه شناسی 2 
دکتر شریعت پناهی 
تهران 
1390 
تایپی 
 
موارد الزامی که باید خودتان تهیه کنید:
  
  
  
کتاب گلکاری دکتر کافی و قهساره
كتاب ازدياد نباتات خوشخوي جلد ۱تا ۳
كتاب تست تشريح و فيزيولوژي صداقت حور انتشارات ديباگران 
کتاب تست سيستماتيك دكتر صداقت حور انتشارات ديباگران
کتاب میوه کاری دکتر خدیوی
کتاب میوه ریز دکتر رسول جلیلی مرندی
کتاب سبزیکاری دکتر پیوست
کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی
کتاب فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب های تست دیباگران
  
 
 
 جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،
 لذا  متابع کتابی کنکور اشد باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور تهیه فرمایید.
  
***با توجه به درخواستهای مکرر دوستان تمهیداتی جهت خرید کتب باغبانی در نظر گرفته شده است:
  
به منظور تهیه کتب باغبانی با پرداخت مبلغ کتاب+هزینه پست+هزینه پیک میتوانید کتاب مورد نظر خود را در هر جای ایران به سهولت دریافت کنید
 
هزینه کتاب: مطابق پشت جلد
هزینه پست: علی الحساب بین 5 تا 15 هزار تومان
هزینه پیک: 10000 تومان
 
*** هزینه پست بسته به تعداد کتاب و وزن کتاب به صورت علی الحساب بین 5000 تومان  تا 15000 تومان می باشد.
***الباقی هزینه پست مطابق مبلغ درج شده روی برچسب اداره پست در داخل پاکت به خریدار عودت داده میشود.
 
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید 
 
09199957726
 
 
 
جزوات مروری:
 
 
جزوات مروری  جهت تکمیل پروسه به یاد سپاری مطالب پس از خواندن کامل جزوات الزامی جهت تثبیت مطالب ضروری می باشد.
 
قیمت جزوات مروری: 55000 تومان
 
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
 
 
نام درس
مدرس
نام دانشگاه
سال تهیه
کیفیت دیداری
1
خلاصه زندگی گیاه سبز
-
تهران
1391
دستنویس
2
خاکشناسی
دکتر منصور نواب
تهران
1390
تایپی
3
گیاه شناسی 1
دکتر ناظری
تهران
1389
دست نویس
4
گیاه شناسی  2
دکتر ناظری
تهران
1389
دست نویس
5
خلاصه کتاب پس از برداشت
دکتر راحمی
شیراز
1391
دست نویس
6
**خلاصه سبزیکاری عمومی و
دکتر دلشاد-حسندخت-کتاب پیوست
تهران و گیلان
1391
دست نویس
7
**خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
دکتر عبادی-زمانی-ارشادی
تهران –شیراز –همدان
1390
دست نویس
 
 ** خواندن جزوات ستاره دار جهت تسلط بیشتر توصیه می شود.
 
 
 
جزوات مکمل:
 
این دسته از جزوات فقط به آن دسته از داوطلبان که زمان کافی جهت مطالعه بیشتر در اختیار دارند توصیه می شود.
 
قیمت جزوات مکمل : 47000 تومان
 
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست یک روزه رایگان می باشد.
 
نام درس
مدرس
نام دانشگاه
سال تهیه
کیفیت دیداری
 
فیزیولوژی گیاهی
دکتر ناهید حریری
تهران
 1386
تایپی
 
خلاصه ازدیاد
دکتر خوشخوی
شیراز
 1388
دستنویس
 
باغبانی عمومی
-
تهران
 1388
تایپی
 
میوه معتدله
دکتر راحمی
شیراز
1382
تایپی
 
میوه معتدله
دکترارشادی
 همدان
 1387
دستنویس
 
خلاصه کتاب وست وود
دکتر رسولزادگان
صنعتی اصفهان
 1387
دستنویس
 
 
 
 
 
 
سوالات متدول:
 
1- آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم  کافیست؟
در صورتی که وقت کافی داشته باشید خواندن جزوات مروری نیز ضروری می باشد ولی اگر در اضطرار زمانی به سر می برید تنها جزوات الزامی را مطالعه کنید.با توجه به تجربه چندین ساله در زمینه مشاوره کنکور ارشد باغبانی؛ خواندن جزوات مروری باعث اشراف بر مطالب درسی خواهد شد،لذا بدیهی است کسانی که این جزوات را خوانده باشند تسلط بیشتری بر سوالات کنکور خواهند داشت.
 
2- آیا خواندن جزوات مکمل ضروری می باشد؟
خیر، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.لازم به ذکر است که خواندن جزوات مکمل ضروری نیست.
 
3-آیا تضمین می کنید که با خرید جزوات شما در کنکور پذیرفته شوم؟
خیر، پذیرفته شدن شما در مقطع کارشناسی ارشد وابسته به فاکتور های متعددی است که مهمترین آنها نحوه مطالعه و میزان مرور شماست و صرفا با خرید جزوات در کنکور موفق نخواهید شد. جزوات پیشنهادی بالا تنها مسیر مطالعه شما را ساده خواهد کرد و همه چیز به تلاش شما بستگی خواهد داشت.
 
4- آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست یک روزه برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.
 
 
5- روند سفارش جزوات چگونه است و من چه کارهایی را باید انجام دهم؟ 
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به شماره کارت زیر نزد بانک پارسیان واریز کنید :
 
6221061001215849 به نام سینا خلیلی  
 
ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیام کوتاه کنید:
 
09199957726 - خلیلی
 
ج) پس از آن بعد از یک تا دو روز جزوات را در مکان مورد نظر تحویل بگیرید.
 
 
 
 
 
 
[ ] [ ] [ ] [ ]
 
 
 
 
فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
دکتر معظم حسن پور اصیل
دانشگاه گیلان
 
 
[ ] [ ] [ ] [ ]
 

دانلود جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)، هدیه ای ارزشمند به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باغبانی و علاقمندان به گلکاری است؛ در این جزوه 97 صفحه ای با روش های مختلف کشت و پرورش گیاهان زینتی، مطالب مفید و نکات کنکوری فراوان، آشنا می شوید. برای دانلود، روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود

[ ] [ ] [ ] [ ]

در تهیه این جزوه که منبع ارزشمندی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی به شمار می رود، از منابع مختلف فارسی و لاتین بهره گرفته شده است. بخش بیشتر مطالب، برگرفته شده از جزوه های سبزیکاری آقایان دکتر کاشی، دکتر مسیحا و دکتر جوادی می باشد؛ این جزوه 188 صفحه ای را با حجم 12 مگابایت دانلود کنید.

 

[ ] [ ] [ ] [ ]

 

برای دریافت رایگان جزوات ارشد

 

 باغبانی  در گروه زیر عضو شوید

 
برای عضویت در گروه باغبانی  khaliligaredener  در

۱-یاهو:

کلیک کن

  عضویت در گروه khaliligardener

  ۲-جی میل و سایر میل ها:

به آدرس زیر یک میل بزنید

  khaliligardener-subscribe@yahoogroups.com

 
[ ] [ ] [ ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


تلفن مشاوره رایگان
09199957726